Numer 5

 • Category: Wydania
 • Published on Wednesday, 06 December 2017 23:12
 • Hits: 848

Studium projektowe biomechatronicznego aparatu wspomagającego drenaż limfatyczny kończyn dolnych i górnych
Studium projektowe biomechatronicznego aparatu wspomagającego drenaż limfatyczny kończyn dolnych i górnychThe biomechatronic study of a device supporting the lymphatic drainage of lower and upper limbs
Autor: Piotr Prochor, Roman Trochimczuk
Keywords: konstrukcje biomedyczne, drenaż limfatyczny, obrzęk limfatyczny, mechatronika

 

Bioorteza robotyczna jako skuteczne urządzenie diagnostyczne i wspomagające rehabilitację
Maciej Wysocki, Robert Stachurski, Szymon Dzwończyk
Słowa kluczowe: orteza, urządzenia do rehabiltacji, rehabilitacja stawu kolanowego
Keywords: orthosis, medical devices for rehabilitation, knee rehabilitation system

 

Stanowisko do rehabilitacji stawu kolanowego
Autor: Tomasz Gołaszewski, Grzegorz Kamiński, Mateusz Krysiak, Krzysztof Mianowski
Słowa kluczowe: rehabilitacja stawu kolanowego, stanowisko do rehabilitacji, leczenie urazów ACL
Keywords: rehabilitation of knee joints, medical device for rehabilitation, ACL injury treatment

 

Proprioceptive hand rehabilitation system with progress measurement
Autorzy: Marek Trączyński, Krzysztof Kozłowski, Piotr Sauer
Słowa kluczowe: urządzenia do rehabiltacji, rehabilitacja dłoni
Keywords: medical devices for rehabilitation, hand rehabilitation system

 

Robot chirurgiczny Robin Heart Tele – następca Robin Heart mc2
Zbigniew Nawrat, Łukasz Mucha, Krzysztof Lis, Krzysztof Lehrich, Kamil Rohr, Paweł Kostka
Słowa kluczowe: roboty medyczne, roboty chirurgiczne, chirurgia robotowa
Keywords: medical robots, surgical robots, robotic surgery

 

Robin Heart INCITE – wprowadzenie sprzężenia siłowego dla telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart INCITE – application of Haptic Feedback to Surgical Telemanipulator
Autorzy: Zbigniew Nawrat, Łukasz Mucha, Kamil Rohr, Krzysztof Lis, Krzysztof Lehrich, Dariusz
Krawczyk, Péter Földesy, János Radó, Csaba dücső, Hunor Sántha, Gábor Szebényi, Péter Fürjes
Keywords: surgical robot, force sensor, tactile sensor, minimal invasive surgery (MIS), force feedback, Haptic device, RobinHand

 

Integracja konsoli Robin Stiff Flop z robotem chirurgicznym Robin Heart Tele
Autorzy: Dariusz Krawczyk, Piotr Kroczek
Słowa kluczowe: system sterowania telemanipulatorem, roboty chirurgiczne, chirurgia robotowa
Keywords: telemanipulator control system, surgical robots, robotic surgery

 

XIV KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE 2016 – RAPORT 9 grudnia 2016 – ZABRZE – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Autor: Zbigniew Nawrat
Słowa kluczowe/Keywords: raport MRR 2016, postępu robotyki w FRK, innowacje w medycynie

 

Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania
Autor: Krzysztof Mystek
Keywords: ochrona danych osobowych, ochrona informacji , akademia ISMR

 

Lekkie roboty medyczne – przegląd materiałów i technologii do ich wytwarzania
Andrzej Czulak, Karol Kozak
Keywords: medical robots, surgical robots, surgery, budowa robotów

 

Pełne wydanie

Kliknij tutaj aby otworzyć pełne wydanie

Numer 4

 • Category: Wydania
 • Published on Wednesday, 06 December 2017 23:12
 • Hits: 847

Personalised External Aortic Root Support: an Engineering Perspective
Autor: T. Golesworthy
Keywords: Modeling of the aorta, aortic root support

Robin Heart Force Feedback/Control System Based on INCITE Sensors – preliminary study
Kamil Rohr, Peter Fürjes, Łukasz Mucha, Janos Radó, Krzysztof Lis, Csaba Ducső, Wojciech
Sadowski, Peter Foldesy, Dariusz Krawczyk, Piotr Kroczek, Zbigniew Małota, Gabor Szebenyi, Zbigniew Nawrat
Keywords: force sensors, surgical tools, medical robotics, force feedback, Robin Heart

Projekt egzoszkieletu stawu łokciowego do badań nad sterowaniem
Autor: Jędrzej Stanz
Keywords: exoskeleton, powered orthosis, EMG, biomechatronics

Inercyjny system pomiarowy do obiektywnej oceny biernej podatności kręgosłupa na rozciąganie
Use of inertial measurement system for objective assessment of passive vulnerability for spine stretching
Autorzy: Krystian Klimowski, Jacek Staniszewki, Artur Drużdż, Anna Bryl, Piotr Sauer
Keywords: Body orientation calculations, spine stretching

Nowy system robotyczny do zdalnej ultrasonografi i – od pomysłu do pierwszego prototypu.
Prezentacja projektu ReMeDi
Nowy system robotyczny do zdalnej ultrasonografi i – od pomysłu do pierwszego prototypu.Prezentacja projektu ReMeDiNovel Robotic System for Remote Ultrasonography – from an Idea to the First Prototype. Presentation of the ReMeDi Project.
Autorzy: Dorota Szczęśniak-Stańczyk, Bartłomiej Stańczyk
Keywords: ReMeDi syste, medical robot, robot assistant, control USG

Interfejs użytkownika robota – przegląd urządzeń zadawania ruchu systemów sterowania telemanipulatorów
Autor: Łukasz Mucha
Keywords: sterowanie telemanipulatorów, zadajniki ruchu, systemy haptyczne, manipulator chirurgiczny, sterowanie robotem, Haptic Device

Postępy budowy specjalnych interfejsów operatora robota chirurgicznego Robin Heart
Autorzy: Łukasz Mucha, Kamil Rohr, Krzysztof Lis, Krzysztof Lehrich, Paweł Kostka, Wojciech Sadowski, Dariusz Krawczyk, Piotr Kroczek, Zbigniew Małota, Zbigniew Nawrat
Keywords: sterowanie telemanipulatorów, zadajniki ruchu, systemy haptyczne, haptic device, manipulator chirurgiczny, RobinHand, sterowanie robotem, force feedback

Endoskop do diagnostyki jelita cienkiego – przegląd literatury i obecnie stosowanych metod diagnostycznych
Autorzy: Łukasz Frącczak, Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska, Paweł Żak, Katarzyna Koter, Piotr Wróblewski, Adam Sawicki
Keywords: diagnosis, small intestine, endoscopy, colonoscopy, enteroscopy

Robot Domowy – Home Medical Robot
Autorzy: Aleksandra Niemiec, Magdalena Odziomek, Natalia Oleksik, Elżbieta Otwinowska, Magdalena Pacak, Marta Pajdzik, Hanna Paszkowiak, Aleksandra Szypuła
Keywords: roboty domowe, Home medical robot,

Review of surgical robot development in China
Autor: Yuwei Zhao
Keywords: telemanipulator, surgical robot, MIS Minimally Invasive Surgery

Rynek robotów medycznych
Autor: Karolina Kroczek
Słowa kluczowe: rynek, roboty medyczne, Intuitive Surgical, da Vinci
Keywords: market, medical robot, Intuitive Surgical, da Vinci

XIII Medical Robots 2015 International Conference – Zabrze, POLAND
Autor: Zbigniew Nawrat
Słowa kluczowe/Keywords: raport MRR 2015, postępu robotyki w FRK, innowacje w medycynie

Etyka odpowiedzialności a technika medyczna
Autor: Mariusz Wojewoda
Keywords: ethics, medicine, technology, responsibility, medical robots, akademia ISMR

Pełny numer

Kliknij tutaj aby porać pełny numer

Numer 2

 • Category: Wydania
 • Published on Wednesday, 06 December 2017 23:11
 • Hits: 821

The Diminishing Human-Machine Interface
Autor: Kevin Warwick
Keywords: Implant, technology, human-machine interfaces, cybernetics, systems Engineering, culturing networks

 

Interfejs operatora robota chirurgicznego – oryginalne rozwiązania sprzężenia informacyjnego i decyzyjnego
Autorzy: Zbigniew Nawrat, Paweł Kostka, Krzysztof Lis, Kami l Rohr, Łukasz Mucha, Krzysztof
Lehrich, Wojciech Sadowski, Krzysztof Krzysztofik, Zbigniew Małota
Keywords: Surgical robots, Human-Machine Interface, Force Feedback, Haptic, Telemanipulation
Słowa kluczowe: roboty chirurgiczne, interfejs człowiek-maszyna, sprzężenie zwrotne, systemy haptyczne, zdalne sterowanie

Zastosowania konsoli haptycznej do sterowania robotem medycznym
Zastosowania konsoli haptycznej do sterowania robotem medycznym The use of the haptic konsol to control of medical robot
Autorzy: Piotr Sauer, Łukasz Borucki, Vadim Peczyński, Mateusz Michalski, Witold Szyfter, Krzysztof Kozłowski, Damian Budzyński, Rafał Madoński, Damian Mrówczyński
Słowa kluczowe: konsola haptyczna, robot, teleoperacja, sterowanie impedancyjne, uszno pochodny ropień mózgu, symulator, neuronawigacja, chirurgia wspomagana komputerowo.
Keywords: Surgical robots, Human-Machine Interface, Force Feedback, Haptic, Telemanipulation

Questions about a new ethics - ethics of medical robots era
Zbigniew Nawrat, M. Kawalski
Słowa kluczowe/Keywords: zdalny monitoring pacjenta, etyka, przegląd rozwiązań medycznych

Po co nam roboty medyczne?
Autor: Zbigniew Nawrat
Słowa kluczowe/Keywords: raport MRR 2013, stan robotyki na świecie,

Wybrane zagadnienia dotyczące stanu robotyki medycznej w Polsce
Autor: Krzysztof Mianowski
Keywords: medical robots, polish robots, surgery, Robin Heart

XI Konferencja „Roboty Medyczne / Medical Robots”
Autor: Zbigniew Nawrat
Keywords: Raport z MR 2013, medical robots conference

Akademia sztuki ISMR
Autor: Zbigniew Nawrat
Keywords: Raport z MR 2013, medical robots conference

InspiRobot page
Marcin Kawalski
Keywords: Smart, wirelessly connected walking, realtime tracking

Cały numer

Kliknij aby porać cały numer

Numer 3

 • Category: Wydania
 • Published on Wednesday, 06 December 2017 23:11
 • Hits: 831

Robin Heart PortVisionAble – projekt, konstrukcja i wstępne badania
Autorzy: Zbigniew Nawrat, Krzysztof Lis, Kami l Rohr, Łukasz Mucha, Krzysztof
Lehrich
Keywords: telemanipulator, surgical robot, MIS Minimally Invasive Surgery, Robin Heart PVA

Manipulative robot for knee rehabilitation of patients with Ilizarov apparatus mounted on the thigh
Autorzy: Bartłomiej Krysiak, Jarosław Majchrzak, Dariusz Pazderski, Piotr Sauer
Keywords: motion controller, Manipulative robot, design of rehabilitation
manipulator

Sterowanie trajektorią narzędzia robota przy pomocy zadajnika haptycznego w operacjach stereotaktycznych mózgu
Autorzy: Dorota Marszalik, Marek Sibielak, Waldemar Rączka, Jarosław Konieczny
Słowa kluczowe/Keywords: sterowanie robotem, zadajnik ruchu, Haptic device

Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa
Autorzy: Krzysztof Mianowski, Wojciech Kaczmarek, Grzegorz Kamiński, Rafał Rosołek, Marcin Stańczuk
Słowa kluczowe/Keywords: rehabilitacja kręgosłupa, dynamiczna korekta kręgosłupa, leczenie skolioz

Projekt konstrukcji manipulatora rehabilitacyjnego uwzględniającego ruch osi obrotu stawu kolanowego
Autorzy: Piotr Sauer, Marta Drążkowska, Paweł Koczewski, Marek Jóźwiak, Milud Shadi,
Tomasz Boruszak, Wojciech Koczewski
Keywords: metoda Ilizarowa, manipulator rehabilitacyjny stawu kolanowego, chwilowy środek obrotu, ruch w stawie kolanowym

Innowacyjne zastosowania bezkontaktowych interfejsów użytkownika w rozpoznawaniu gestów i telemanipulacji
Autorzy: Paweł Kostka, Alicja Nawrat, Łukasz Antoniak, Wojciech Sadowski, Zbigniew Małota
Keywords: interfejs użytkownika, telemanipulacja, sterowanie bezkontaktowe, rozpoznawania
gestów, systemy przywoławcze, telemanipulator chirurgiczny

Sterowanie robotem za pomocą gestów z wykorzystaniem czujnika ruchu
Autorzy: Zygfryd Wieszok, Łukasz Lipka
Keywords: motion sensor, remote control, kinect, gesture control

Psychologiczne aspekty interakcji człowiek-robot
Autor: Patrycja Rudnicka
Słowa kluczowe: robot, psychologia, interakcja człowiek-robot, HRI
Keywords: robot, psychology, human-robot interaction, HRI, user experience

Raport MrR 2014 Roboty Medyczne w 2014 r. – w poszukiwaniu innowacji
Autor: Zbigniew Nawrat
Słowa kluczowe/Keywords: raport MRR 2014, stan robotyki na świecie, innowacje w medycynie

Medisign - design w medycynie
Autor: Katarzyna Sokołowska
Słowa kluczowe/Keywords: raport MRR 2014, design, SOKKA, Akademia ISMR

Odpowiedzialność za wyrób medyczny
Autor: Anna Mirek
Słowa kluczowe/Keywords: raport MRR 2014, akty prawne w medycynie, Akademia ISMR

Telemedycyna - aspekty medyczno-ubezpieczeniowe
Autor Piotr Daniluk
Słowa kluczowe/Keywords: raport MRR 2014, telemedycyna, teleoperacja, Akademia ISMR, podstawy ubezpieczeń medycznych

When does software become a medical device?
Autor: Anna Mirek
Keywords: SaMD, Health prescribed by an application, raport MRR 2014

Cały numer

Kliknij tutaj aby porać cały numer

Numer 1

 • Category: Wydania
 • Published on Wednesday, 06 December 2017 23:10
 • Hits: 827

Wprowadzenie do robotyki medycznej
Autor: Zbigniew Nawrat
Keywords: medical robots, polish robots, surgery

Robotyka medyczna w Polsce
Autor: Zbigniew Nawrat
Keywords: medical robots, surgical tools, surgery, rehabilitation

The Robin Heart story
Autor: Zbigniew Nawrat
Keywords: medical robots, robin Heart story, surgery

Development of a robotic system for spinal surgery
Autorzy: Szymon Kostrzewski, John Michaelm, Duff MD FACS, Charles Baur, Mariusz Olszewski
Keywords: surgery, rehabilitation, robotic assistance

STIFF-FLOP: €7.35 million to develop first generation stiffness controllable robotic instruments for heart and cancer surgery
Autor: Kaspar Althofer
Keywords: surgery, stiff-flop, robotics research

Cały numer:

Kliknij aby pobrać caly numer

Nowy numer!

Zobacz najnowszy numer Medical Robotics Reports!

Kliknij aby zobaczyć numer w pdf!

numer05okladka